Jeugd Coaching & Training

'Geluksstofjes' helpt kinderen van 8 tot 18 jaar met...

  • Weerbaarheid
  • Eigen kwaliteiten en krachten ontdekken
  • Sociale basisvaardigheden
  • Zelfvertrouwen en bouwen aan een positief zelfbeeld
  • Vergroten zelfacceptatie
  • Het herkennen van emoties bij zichzelf en anderen, het uiten, nuanceren en reguleren van emoties
  • Vergroten probleemoplossend vermogen

Vooraf zal er steeds een intakegesprek plaatsvinden zodat de training voor het kind/ouders aansluit bij de behoeften van desbetreffende persoon.